Özel Aydınlığa İlk Adım Anaokulu

YARATICI DRAMA

Yaratıcı Drama, canlandırmalara dayanan, temel amacı sahneleme olmamakla birlikte, süreç merkezli, çocukların hayal ederek, dünya deneyimlerini kullanarak, öğretmenleri rehberliğinde yansıttıkları aktif bir öğrenme biçimidir.

Drama süreçlerinde öğretmen, grubun keşfetmesi, gelişmesi, duygu ve düşüncelerini dramatik oyunlar yoluyla ifade etmesi için rehber olur, yönlendirmeler yapar. Çocuklar, ele alınan konunun içeriğine bağlı olarak kendi yaşantılarından getirdikleri anları çeşitli eylem ve diyaloglar ile doğaçlarlar.

Konumuz bir kavram, şiir, ses, tablo, heykel, öykü ya da tamamen çocukların hayal gücü ile yarattıkları bir öykü olabilir. Ele alınan konuların canlandırılması ve tartışılması konuşma dilinin gelişmesine, çocukların bedenlerini keşfetmelerine büyük katkı sağlar. Çocuklar dili çeşitli amaçlar için kullanmayı öğrenirler. Okul öncesinde çocukların sanat hakkında genel kültüre sahip olmaları, özgüven kazanmaları, mimik, jest ve ses ile etkili ifadeyi öğrenmelerine yardımcı olur.