IMG_9552
Özel Aydınlığa İlk Adım Anaokulu

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Birçok çağdaş eğitim anlayışından ilham alan eğitim programımız, araştırmaya dayalı, anlamayı öne çıkaran, çocuğun tüm gelişim alanlarını eşit oranda destekleyen bir modeldir. Eğitim programımız; her çocuğun farklı zihin yapıları, farklı ilgileri ve öğrenme biçimleri olduğu gerçeğinden yola çıkarak, etkinlikleri çocukta anlam kazanacak, öğrenmeye karşı pozitif yaklaşım ve özgüven geliştirecek şekilde birbiriyle ilişkilendirilerek bir bütünlük içinde hazırlanmıştır. Bu program daha önceden belirlenmiş cevapları bulmak için değil, merak duygusunu uyandırarak kendi kendine öğrenme, seçim yapma, tahminde bulunma, mantıklı ve yaratıcı kararlar alma ve karmaşık problemleri çözmesi için çocukları destekler. Çocuklar bu öğrenme sürecine yaparak, yaşayarak ve deneyerek doğrudan katılır.

Ses temelli okumaya yazmaya hazırlık programımız ise; öğrencilerimiz için aşamalı olarak hazırlanmıştır. Çoklu zekâ teorisine göre zekâ, sorun çözme, yaratıcı çözümler, yaklaşımlar ve yenilikler üretme ayrıca topluma yararlı ürünler ortaya çıkarma sürecinden oluşan bir bütündür. Bu nedenle eğitim programı çocuklar için, eğitim ve öğretim süreçlerine her bir zekâ türünün geliştirilmesi adına çeşitli ve farklı fırsatlar sunar. Bu fırsatları da çağdaş bilgi ve öğretim teknolojisi ile birleştirerek eğitimi daha çekici hale getirir ve öğrenmeyi kolaylaştırarak yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirme yolunda ilk adımı atar.

Anaokulu eğitim programımızda İngilizce dil kazanımı ön plandadır. Okul öncesi çağında dil edinme kendiliğinden gelişen bir süreçtir. Yaş grupları ve gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan bu program zengin eğitim materyalleri ile desteklenmektedir. Çocuklarımız sınıflarında bu dili konuşan öğretmenler ile aktif olarak, anlamlı bir etkileşim içinde olurlar. Öğrenmek eğlencelidir anlayışıyla çocuklarımızın yabancı dili eğlenerek ve yaşayarak edinmesine rehberlik edilir.

Sonuca değil, sürece ve çabaya odaklanan eğitim anlayışımız ve anaokulu programımızla; çocuklarımız, ulusal ve evrensel değerlerin birleştiriciliği ile kendine inanan, yaşadığı çevreye saygılı, sorumluluk sahibi, iyi ve mutlu bir birey olarak geleceğe ilk adımını atar.

IMG_9544